Vida Parroquial

11__ Escola de Teologia i Pastoral / Aula Magna

Definició

L’Escola Santa Magdalena de Teologia i Pastoral neix a la Parròquia Santa Magdalena d’Esplugues de Llobregat (Bisbat de Sant Feliu de Llobregat), i vol ser un centre de formació, reflexió i intercanvi sobre temàtiques teològiques i pastorals. Amb l’Escola la Parròquia pretén contribuir a la formació de la comunitat cristiana, especialment per a tots aquells que desitgin un major aprofundiment en el contingut de la fe i de la tasca pastoral. Amb formació i reflexió, els cristians aprenem a evangelitzar i contribuïm de manera adulta a una evangelització corresponsable, crítica i sempre necessària.

Objectius

La Teologia en general no és tasca només d’uns especialistes. Fer teologia és una funció exercida per tots els cristians, el Poble de Déu, ja que tots hem de pensar-hi i actualitzar la nostra fe davant el pas dels anys i les situacions noves que sorgeixen contínuament en la nostra vida, la nostra societat i el món. Per a viure la nostra fe necessitem contínuament descobrir la presència de Déu en les nostres vides, en totes les persones i en tots els esdeveniments, per poder així valorar tot des de Déu. Això és “fer teologia”.

Així doncs, el nostre objectiu és facilitar les dues funcions principals que suposa “fer teologia”:

__Conèixer millor el contingut de la fe. El contingut últim de la nostra fe és la Paraula inesgotable de Déu. Per això sempre podem avançar en la comprensió d’aquesta. I hem de fer-ho perquè aquesta Paraula és el nostre aliment de cada dia. Aquest coneixement ha de ser personal i comunitari, doncs els cristians vivim en comunitat.

__Conèixer què vol dir per a nosaltres avui aquesta Paraula de Déu. Això exigeix que coneixem també la nostra realitat social i eclesial. El Concili Vaticà II ja ens parlà de la necessitat de conèixer els “signes dels temps”. Tot cristià ha de conèixer l’actualitat d’aquesta Paraula per a fer-la vida a cada moment i contribuir a l’evangelització.

Característiques

L’Escola té com a característica prioritària servir al triple diàleg, ben viu, entre fe-cultura, fe-raó i fe-justícia.

L’Escola té un compromís gran envers Esplugues per tal d’ajudar a formar-se i a créixer com a cristians als propis fidels, i per tal d’oferir a la resta de conciutadans una visió de l’existència i la trascendència, i un sentit de la vida sorgit del missatge de Jesucrist i radicat en el món en què vivim, amb el compromís ferm de construir una civilització de l’amor, de la pau i de la justícia.

L’Escola té com a missió capacitar en els participants un pensament seriós i rigurós, crític i coherent amb la vida i la realitat que ens envolta des de la visió de la fe, i és oberta a tot cristià que desitgi conèixer més la fe cristiana, aprofondir-hi i adquirir eines d’evangelització.

DL’Escola ha d’ajudar a desenvolupar una consciència solidària des de l’esperit cristià d’opció preferencial pels pobres, tot contribuïnt a través de la reflexió filosòfica i teològica, a desenvolupar una identitat pròpia.

L’Escola vol difondre els resultats d’aquestes reflexions filosòfiques i teològiques, amb la fi de poder-los treballar més i difondre’ls més, en els Quaderns “Fem teologia”.

L’Escola és oberta a cristians de totes les confessions, creients de totes les religions, i als no creients, sempre en un ambient càlid d’acollida, respecte mutu i fraternitat envers tots, en el benentès que a l’Escola tots estem en actitud de recerca.

L’Escola ofereix una plataforma més, cívica i cultural, als ciutadans d’Esplugues.

Activitats

L’Escola ofereix iniciació i aprofundiment en l’estudi teològic i pastoral mitjançant l’ organització de l’Aula Magna, xerrades, taules rodones, seminaris, cine fòrums, comunicació d’experiència-vivència per a la formació i la dinamització patoral.

Contacte

Javier Velasco, jvelascoa@ya.com