Vida Parroquial

10__ Grup de Litúrgia

La Comunitat cristiana és congregada al voltant dels sagraments, especialment en l’Eucaristia dominical, on hi escolta la Paraula de Déu i comparteix el Crist-Pa de Vida. Gràcies als animadors litúrgics tota la comunitat participa de les celebracions de forma més solemne i més viscuda. Tot i que cal avançar en una major coordinació pel que fa a la constitució d’un equip de litúrgia, cada sagrament i cada celebració disposa de diferents persones que dinamitzen la celebració i vetllen per la seva litúrgia, preparant les lectures i la seva distribució, els cants, les ofrenes, vetllant per la implicació de les persones que en participen.

Per bé que no tothom se sent cridat a participi dels equips de litúrgia, sí que tots els membres de la Parròquia podem contribuir a fer més vives les nostres celebracions, arribant puntuals a les celebracions, a través de la preparació prèvia de les lectures i l’oferiment per a la seva proclamació, a través del cant, viu i participat, a través del silenci, silenciant els mòbils abans d’entrar a l’església, seguint les lectures a través del full diocesà, preservant el silenci en acabar la celebració. Tots som coresponsables de les nostres celebracions i, sens dubte, una lítúrgia viscuda compromet.