Vida Parroquial

7__ Vida Creixent

Vida Creixent és un moviment diocesà que té representació en moltes de les parròquies arreu de Catalunya, la presidència del qual rau, des de fa uns quants anys, en el Sr. Antoni Bosch, feligrès de la nostra Parròquia.

El grup parroquial de Vida Creixent reuneix la gent més gran de la comunitat, a través d’activitats puntuals de grup, per viure la maduresa amb joia, tot contemplant, des de l’avançada edat, els misteris de la fe.