Vida Parroquial

6__ Acompanyar les families

Hi ha diferents grups de matrimonis i famílies que es troben assíduament per compartir la pròpia vida, viscuda i il·luminada des de la fe, a través de la Revisió de Vida, des de les diferents realitats personals i familiars de cadascú: la vida laboral, la vida familiar, el compromís personal i familiar, el creixement dels fills, l’educació en la fe, la catequesi, la comunitat, la vivència dels diferents temps litúrgics , els sagraments celebrats i viscuts familiarment, grupalment i comunitàriament, etc...

Cada grup, des del seu propi carisma, espiritualitat i estil, intenta compatir la vida, anar cercant un marc de formació i oferir una implicació personal i grupal dins del marc de la comunitat de Santa Magdalena.

Tots sou convidats a viure la vostra fe en petita comunitat familiar i església domèstica que creix i enriqueix la comunitat i la vida parroquial i eclesial.