Vida Parroquial

5__ Catequesi D'Adults

Davant dels reptes que interpel·len la ciutadania, hom veu en els signes dels temps uns profunds suggeriments per aprofundir els temes que ens preocupen : Què som ?, D’on venim ?, Què venim a fer al món ?, Com hem d’actuar envers els altres homes i dones ?, Com hem de reaccionar davant les injustícies i els abusos del món ?, Què hem de fer davant el sofriment dels altres ?, Què podem fer per a solucionar tants problemes de la societat?, etc...

Aquesta és la vocació de la Catequesi d’adults. No es tracta pas d’un plantejament infantil i immadur, sinó reflexionar de quina manera els valors de l’Evangeli donen resposta a aquests interrogants que ens plantegen els signes dels temps. Per això el grup d’homes i dones que estem integrats en aquesta Catequesi, ens volem comprometre a millorar el món allà on siguem. Per exemple, a les associacions, sindicats, partits polítics, entitats culturals o de lleure i on sigui.

Aquesta Catequesi d’adults s’enfronta als grans problemes de la humanitat amb l’assessorament d’un sacerdot preparat i que també comprèn força bé els diferents punts de vista que es poden suscitar en la perspectiva de qualsevol membre d’aquest grup, que ha de reflectir la realitat del món cívic, molt sovint allí on no hi arriben els sacerdots.

No es tracta d’un grup clerical, sinó d’un col·lectiu variat i valent, disposat a encarar-se amb la realitat del món i així fer, d’aquesta pràctica, una veritable catequesi de lluita i solidaritat amatent als valors del missatge cristià, disposats a compartir obertament els problemes i a trobar el millor camí mitjançant actituds pràctiques i eficaces.

En l’ordre pràctic, aquestes trobades de la Catequesi d’adults tenen lloc quinzenalment en els locals parroquials de la plaça Santa Magdalena de la nostra vila, a les 20 h. i compten amb l’acompanyament del Sr. Rector de la parròquia de Santa Magdalena i de Mn. Gaspar Mora.