Vida Parroquial

3__ La Confirmació

La Parròquia ofereix als joves la possibilitat d’aprofundir en el seu creixement humà i de la fe, consolidant la seva opció de fe i el seu compromís eclesial a traves del sagrament de la Confirmació, tot participant, alhora, en les diferents activitats i accions de la Comunitat Parroquial, la pastoral, la litúrgia, l’ acció social, cultural i de dinamització.

Cada curs s’organitzen diferents grups, en funció de la disponibilitat dels horaris dels joves. El qui estigueu interessats en incorporar-vos als grups adreceu-vos al despatx parroquial o al rector de la Parròquia.