Organització

Despatx Parroquial

L’Organitzaciò Parroquial

Cementeri Parroquial


Despatx Parroquial

Horari d'atenció

  • Els dilluns, al matí, de 9h a 10:30h
  • Els dimarts i els dijous, a la tarda, de 18h a 20.30h

El despatx parroquial té una doble vessant d’acollida sagramental i pastoral i, alhora, d’atenció a les diferents gestions administratives. Pel que fa a l’acolliment dels qui demanen un sagrament, s’orienta en el sentit de cadascun dels sagraments i es posa en contacte les persones interessades amb el prevere i amb els diferents membres de la comunitat parroquial que interaccionen en la formació i preparació per als diferents sagraments.

Pel que fa a les gestions administratives, es porten al dia els llibres de registre de baptisme, de matrimonis, d’òbits, etc, es gestionen i tramiten els diferents expedients, les partides, el cementiri parroquial... i tot allò que correspon a la gestió administrativa.