Horaris Misses

Les Misses que se celebren en el territori de la Parròquia de Santa MariaMagdalena es distribueixen de la següent manera, segons les hores, l’idioma i eltemple o capella on se celebren:

Dies Hores Idioma Església
Diumenges i festius 09.00 Català Montsió
10:00 Castellà Parròquia
11:00 Català Parròquia
12:30 Castellà Parròquia
20:00 Català Parròquia
Dissabtes 09:00 Català Montsió
Hivern 20:00 Català Parròquia
Estiu 20:00 Català Parròquia
Feiners 09:00 Català Montsió
19:30 Català Parròquia
*Els dimecres 09:00 Català Parròquia

Festes

Les principals festes de la Parròquia són:

Dies Feste
22 Juliol Santa María Magdalena
11 Octubre Aniversari Consagració De La Parròquia