Acció Social

Càritas

Fundació

Agermanament Solidari

1__ Càritas

Qui som?

Càritas treballa com a organisme oficial de l’Església per complir el ministeri de la caritat. La seva tasca es promoure, orientar, potenciar, coordinar i realitzar la seva acció caritativo-social envers tots els necessitats d’ajut.

Càritas comença en les parròquies de la nostra diòcesi. Les Càritas parroquials es coordinen per sumar i optimitzar recursos, formant les Càritas interparroquials i arxiprestals. Càritas Diocesana treballa conjuntament amb elles.

Per això totes les Càritas tenen el mateix símbol: els cors. Un mateix mòbil: l’amor al germà. Un mateix objectiu: servir els mes pobres. Suposa estar obert a les necessitats de l’entorn i donar als recursos de què disposem el millor destí possible.

Càritas ha de ser representatiu de tota la comunitat (capellans i laics, homes i dones, joves i adults, etc.). A Esplugues de Llobregat, les parròquies de Santa Magdalena i Sant Mateu es coordinen formant Càritas Interparroquial d’Esplugues.

La nostra missió

Consisteix a acollir els exclosos i marginats i treballar amb ells, perquè siguin protagonistes del seu propi alliberament.

Això inclou l’acollida, la sensibilització de la societat i la denúncia de les situacions d’injustícia amb fets i paraules, per aconseguir un món més just, sense cap mena de discriminació i prioritzant l’atenció social a les persones.

Per assolir aquests objectius es fomenta l’acció del voluntariat per integrar-lo a totes les activitats de Càritas, fent possible el adaptar-nos a les noves necessitats i canvis socials per poder donar respostes de qualitat.

Què fem?

El lloc privilegiat de Càritas és enmig dels pobres i exclosos de la societat. Des dels serveis de Càritas Interparroquial d’Esplugues es fan accions orientades a:

__1. Acollir persones amb diferents necessitats; dones soles amb nens, jubilats amb pensions baixes, nouvinguts, malalts, famílies amb molts fills, etc.

__2. Banc d’aliments que ajuda a unes 50 famílies (140-150 persones).

__3. Botiga d’articles de segona mà que ven roba i objectes per a la llar a preus simbòlics i permet dedicar els ingressos a comprar aliments per completar el lot quinzenal, bolquers i altres ajuts.

__4. Borsa de treball. Ofereix feines de la llar o per fer companyia a qui busca feina a temps parcial.

__5. Espai d’acollida i formació. Des del mes de maig de 2005 es va iniciar unes classes d’alfabetització per a dones immigrades que no coneixen ni el castellà ni el català. Es tracta d’un espai de relació i d’intercanvi de cultures i coneixements. S’ensenya vocabulari bàsic i s’inicia en l’escriptura i la lectura. Hi ha un espai infantil pels fills de 0-3 anys de les dones que no poden deixar-los amb ningú més.

__6. Voluntariat. Captació, rebuda, formació i dinamització dels voluntaris de Càritas. Gràcies a ells es poden atendre tots aquests serveis.

Voluntàries i voluntaris de Càritas treballem en xarxa amb les parròquies, les entitats, les associacions i els diferents agents socials del municipi per donar resposta a les necessitats d’aquelles persones que arriben demanant ajuda i que no són ateses des d’altres institucions.

Voluntariat

El voluntariat de Càritas és portador d’esperança i està format per persones sensibilitzades pels problemes socials.

Des de Càritas constatem que moltes d’aquestes persones, quan pensen a fer-se voluntàries, se’ns adrecen perquè confien en la nostra organització, independentment de les creences o de la intensitat de la seva pràctica religiosa

Persones que es comprometen d’una manera desinteressada a compartir part del seu temps, experiències i coneixements amb les persones més vulnerables de la nostra societat. Persones que, dia a dia, amb esforç, energia i generositat, lluiten per la justícia social, per una societat on tothom tingui un lloc i una vida digna.

L’acció i els projectes de Càritas Interparroquial d’Esplugues són portats a terme per professionals i voluntaris conjuntament. Durant l’any 2006 estaven inscrites als serveis les següents persones voluntàries i professionals:

Acollida: Anna Rubio, Eva Valldeperes, Sra. Pouplana.

Banc d’Aliments: Mercè Miralles, Araceli Fernández, Diego Moreno, Mª Pilar Holgado

Botiga: Brígida Calvente, Carme Padial, Dolors Grau, Elemenia, Teresa Maurel, Carme Torres, Chusa

Espai d’acollida i formació. Alfabetització: Mariona Castro, Montse Satorra, Pepi García, Esther, quatre joves ajudants del Col.legi Natzaret. Rosa Vilchez, Anna Turu, Clemencia Buffo. Espai infantil: Eugenia Navacerrada i Esperanza Serrano.

Coordinadora: Rosa Maria Bayó

Professionals de Càritas Diocesana: Josep Francesc Canal (Junior) substituint Roser Vilaró de baixa per maternitat, treballadors socials, i Montserrat Ribas, educadora.

Història

Els estralls causats per la Guerra Civil espanyola (1936-1939) van afectar greument la població del país, que vivia en una situació d’extrema precarietat. Davant d’ aquesta situació l’Església s’organitzà per atendre les necessitats de bona part de la població. El papa Pius XII va aplegar sota el nom de “Càritas” totes les accions socials que des de l’Església s’havien fet arreu del món a favor de la recuperació de la devastació produïda per la Segona Guerra Mundial.

A Barcelona l’any 1942 es creà el Secretariado de Beneficencia.

Durant els anys cinquanta i seixanta, l’Acció Catòlica era l’encarregada de facilitar ajudes alimentàries, prestacions mèdiques i farmacèutiques, atenció a persones sense llar, préstecs per a l’habitatge i promocionar la creació de cooperatives.

Entre els anys seixanta i setanta, coincidint amb la proliferació de moviments associatius i veïnals, Càritas hi és present -a través dels assistents socials- impulsant equipaments i grups. Es va perfilant i consolidant un treball social a favor sobretot de l’atenció a la gent gran i als infants. És un moment històric en què a Espanya no existia l’Estat del Benestar, Càritas va ser capdavantera en la promoció i la implementació dels Serveis Socials.

Els anys vuitanta i noranta suposaren la consolidació dels serveis que Càritas oferia al conjunt del territori: atur, gent gran, infància, dona i família, migració, etc. La majoria dels programes compten amb la col·laboració del voluntariat. L’aprovació de la Constitució i la implantació progressiva d’un sistema públic de Serveis Socials portà a Càritas a col·laborar amb algunes administracions públiques, a través de convenis i subvencions, a fi d’aconseguir una millor eficiència en la distribució dels recursos.

Ja en ple segle XXI, Càritas vol donar resposta a les necessitats de les persones més desfavorides: menors, joves, adults i ancians; autòctons i estrangers, sense que en l’actuació es faci cap discriminació per raó de raça, sexe, cultura o creença.

A Esplugues l’any 1980 Mossèn Ferran Muñoz va començar tímidament Càritas, amb l’ajut del matrimoni format per Carme Tormo i Josep Diví i Coll. Al 1992 el va substituir Mossèn Antonio Oliete i es segui fent una tasca discreta. A l’arribada el 1995 de Mossèn Xavier Armengol es va donar un fort impuls a Càritas amb nous projectes que feren possible l’incorporació de nou voluntariat. A més del matrimoni Diví-Tormo, Brígida Calvente, Mercè Miralles, Teresa Maurel, Carme Padial, Mariona Gómez, Teresa Coll, etc., s’encarregaren del serveis de borses de treball, visita a malalts, per Nadal es repartia un lot d’aliments ben complert, fins fa pocs anys en que, amb un protocol de coordinació entre Càritas Interparroquial i els Serveis d’Atenció Social de l’Ajuntament d’Esplugues, la Fundació “Banc d’Aliments” ens dona productes excedents de la Unió Europea destinats a famílies en situació de vulnerabilitat social. Càritas distribueix aquests aliments i els complementa amb altres bàsics. El 2006 es fa acollida de persones necessitades, s’escolten les seves preocupacions, s’orienten cap als serveis socials, s’atén una borsa de treball, s’ofereix una petita tenda d’objectes de segona mà que es venen a preus simbòlics i amb l’import d’aquestes vendes es compren més productes bàsics per completar el lot quinzenal. El lot especial de Nadal es continua repartint. A més vàrem detectar una manca de comunicació entre les dones immigrants per no saber l’idioma del país i se’ls va oferir unes classes gratis d’alfabetització que elles han acceptat i venen molt contentes.

Adreces D'Interès

Acollida, Banc d’Aliments, Botiga de segona mà i Borsa de treball ens trobarà els dijous de 4.30 a 8 de la tarda a:

  • Sastrinyols
  • Laureà Miró, 209
  • 08950 Esplugues de Llobregat
  • Telèfon: 93.371.88.87

La Botiga està oberta de 9 a 13.30 i de 16 a 20. Dissabtes de 10 a 13

L’espai d’acollida i formació: alfabetització i espai infantil ens trobarà els dilluns i dimecres de 3.30 a 4.30 de la tarda al:

  • Casal Parroquial
  • Plaça Santa Magdalena, 15
  • 08950 Esplugues de Llobregat
  • Per a més informació:
  • Càritas Interparroquial d’Esplugues
  • Coordinadora: Rosa Maria Bayó 93.372.19.73 o a l’e-mail rosambayo@yahoo.es