Organització

Despatx Parroquial

L’Organitzaciò Parroquial

Cementeri Parroquial


Cementeri Parroquial

  • Administració: Tel. 93.371.01.38
  • Adreça del cementiri: Andreu Amat, s/n
  • Obertura del cementiri: Dissabtes i diumenges de 10h a 17h.
  • Els dies de Tots Sants i de Difunts, de 10h a 18h, des de la setmana anterior a la posterior

D’acord amb el reglament del Cementiri Parroquial, aprovat pel Consell Pastoral Parroquial el 2007 –que podeu consultar a continuaciò- per a qualsevol gestió, tràmit o consulta, adreceu-vos al despatx parroquial.


Reglament del Cementeri

Del Traspàs o successió dels drets d'us de les sepultures

1) El Títol de propietat, i, per tant, el dret d’ús sobre la sepultura o el nínxol, és absolutament intransferibles a tercers, amb l’única excepció de la successió hereditària, que disposa d’un termini màxim de cinc anys per a la comunicació i acreditació a la Parròquia de Sta. Magdalena, d’acord amb l’article 7.3 d’aquest reglament.

2) El nou titular per causa d’herència ha de comunicar-ho a la Parròquia adjuntant la documentació que l’acrediti com a tal i la Parròquia ha d’expedir al nou titular el corresponent Títol de propietat degudament actualitzat.

3) Si un titular o un hereter d’una sepultura o nínxol no vol continuar disposant-ne ni fent-se’n càrrec, no la pot vendre sinó que ha de renunciar a la cessió comunicant-ho a la Parròquia.