Organització

Despatx Parroquial

L’Organitzaciò Parroquial

Cementeri Parroquial


Cementeri Parroquial

  • Administració: Tel. 93.371.01.38
  • Adreça del cementiri: Andreu Amat, s/n
  • Obertura del cementiri: Dissabtes i diumenges de 10h a 17h.
  • Els dies de Tots Sants i de Difunts, de 10h a 18h, des de la setmana anterior a la posterior

D’acord amb el reglament del Cementiri Parroquial, aprovat pel Consell Pastoral Parroquial el 2007 –que podeu consultar a continuaciò- per a qualsevol gestió, tràmit o consulta, adreceu-vos al despatx parroquial.


Reglament del Cementeri

Drets de la cessió d'us de les sepultures

1) La cessió confereix el dret d’ús exclusiu de la sepultura o nínxol per a les inhumacions , les exhumacions o els trasllats que desitgi realitzar el seu titular, d’acord amb les disposicions sanitàries legals vigents.

2) La cessió confereix el dret d’accedir al cementiri per a la visita de les sepultures, d’acord amb els horaris de visita establerts pel rector de la Parròquia o qui ell designi.

3) Sempre que es vulgui practicar una inhumació, una exhumació o un trasllat de restes, caldrà sol·licitar-ho a la Parròquia, presentant el Títol de propietat. La Parròquia inscriurà, en el Títol de propietat i en els llibres del registre parroquial, la identitat de les despulles i les dades i dates corresponents i, d’acord amb els Serveis funeraris, fixaran la data convinguda per a la inhumació, l’exhumació o el trasllat convingut.