Organització

Despatx Parroquial

L’Organitzaciò Parroquial

Cementeri Parroquial


Cementeri Parroquial

  • Administració: Tel. 93.371.01.38
  • Adreça del cementiri: Andreu Amat, s/n
  • Obertura del cementiri: Dissabtes i diumenges de 10h a 17h.
  • Els dies de Tots Sants i de Difunts, de 10h a 18h, des de la setmana anterior a la posterior

D’acord amb el reglament del Cementiri Parroquial, aprovat pel Consell Pastoral Parroquial el 2007 –que podeu consultar a continuaciò- per a qualsevol gestió, tràmit o consulta, adreceu-vos al despatx parroquial.


Reglament del Cementeri

De la Cessió d'ús de les sepultures a particulars

1) La Parròquia de Santa Maria Magdalena podrà cedir a particulars el dret d’ús de sepultures o nínxols per a un període indefinit.

2) El preu de la cessió, en funció del tipus de sepultura, serà fixat en cada moment pel rector de la Parròquia o qui ell designi.

3) La cessió de l’ús de sepultura o nínxol al corresponent titular s’ha de documentar mitjançant el lliurament del document anomenat Títol de propietat.

4) El Títol de propietat que acredita la corresponent cessió de sepultura o nínxol, a banda de reproduir íntegrament aquest reglament, ha d’incloure les dades identificatives del titular, el seu domicili, a efectes de notificacions i/o comunicacions, així com les dades de la corresponent sepultura o nínxol cedit.