Organització

Despatx Parroquial

L’Organitzaciò Parroquial

Cementeri Parroquial


Cementeri Parroquial

  • Administració: Tel. 93.371.01.38
  • Adreça del cementiri: Andreu Amat, s/n
  • Obertura del cementiri: Dissabtes i diumenges de 10h a 17h.
  • Els dies de Tots Sants i de Difunts, de 10h a 18h, des de la setmana anterior a la posterior

D’acord amb el reglament del Cementiri Parroquial, aprovat pel Consell Pastoral Parroquial el 2007 –que podeu consultar a continuaciò- per a qualsevol gestió, tràmit o consulta, adreceu-vos al despatx parroquial.


Reglament del Cementeri

De les actuacions funeràries

1) D’acord amb les disposicions legals vigents, totes les actuacions de caràcter funerari, com són les inhumacions, les exhumacions, la incineració, el trasllat de restes, el transport de despulles, etc... les desenvoluparan sempre els Serveis Municipals de l’Ajuntament d’Esplugues o bé les empreses degudament autoritzades per aquest Ajuntament per a la realització d’aquests serveis.

2) La Parròquia, per tant, no es fa responsable d’aquest servei ni de les infraccions o incompliment de la normativa sanitària que puguin derivar-se de les esmentades actuacions funeràries.