Organització

Despatx Parroquial

L’Organitzaciò Parroquial

Cementeri Parroquial


Cementeri Parroquial

  • Administració: Tel. 93.371.01.38
  • Adreça del cementiri: Andreu Amat, s/n
  • Obertura del cementiri: Dissabtes i diumenges de 10h a 17h.
  • Els dies de Tots Sants i de Difunts, de 10h a 18h, des de la setmana anterior a la posterior

D’acord amb el reglament del Cementiri Parroquial, aprovat pel Consell Pastoral Parroquial el 2007 –que podeu consultar a continuaciò- per a qualsevol gestió, tràmit o consulta, adreceu-vos al despatx parroquial.


Reglament del Cementeri

De la titularitat i la propietat del cementeri

1) La Parròquia de Santa Maria Magdalena d’Esplugues, tal com preveuen els cànons 1240 a 1243 del Codi de Dret Canònic, és titular del cementiri parroquial, ubicat en la parcel·la de terreny de 1529 m2, propietat de la mateixa Parròquia, que llinda, al nord, amb el carrer d’Andreu Amat, a l’oest i al sud, amb el parc de les Esplugues i, a l’est, amb l’autopista.

2) La màxima autoritat en el govern del cementiri parroquial és el rector de la Parròquia de Sta. Mª. Magdalena d’Esplugues, el qual pot designar una Junta gestora que, presidida per ell mateix i d’acord amb el Consell Parroquial, vetlli per la gestió permanent del cementiri.

3) El funcionament del cementiri queda subjecte a les disposicions sanitàries, urbanístiques i d’altra mena que estableix l’Estat, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

4) El cementiri de la Parròquia de Santa Maria Magdalena és independent del Cementiri municipal de la mateixa ciutat.